הכרה

  ברגע שגללתי את הפרסום של הסדנה ונתקלתי ב"העתק הדבק" של טכסט שלי, נוצר במרכז הבטן שלי, סביב הטבור, פלונטר וכאב מוחץ שלא עבר במשך ארבעה ימים. כאילו כרכו את כל איברי הפנימיים שבאותו אזור לסליל דחוס אחד בחוט תיל והדקו חזק חזק. לא עזרו כל סוגי הנשימות שנשמתי – הכאב החד והעמוק לא הרפה. […]