שימוש בקול

כלל ידוע הוא שבריו אביירטו נאנחים.  עקרונית השימוש בקול הוא אחד מכלי השיטה. מן קפסולה של תיעול רגשות, ביטוי אישי, הקלה, ריפוי ועוד קסמים.  אולי קצת קריפי אבל בשבוע שעבר נולד לנו בקבוצות סבב כזה: כל אחת בתורה נאנחה את האנחה הפרטית שלה.  בתשומת לב אנחנו מקשיבות לסיפור של האנחה.   חשות בגוף שלנו את גיוס הנשימה, מתבוננות בתשומת לב […]